20/Agosto/2015

Desenho exclusivo feito pela tatuadora Rita Takanashi!